آمونیاک خانگی چیست؟

آمونیاک خانگی ماده ای در بازار می باشد که محلول رقیق شده آمونیاک در آب است. حدود هفت درصد این نوع شوینده آمونیاک می باشد و بقیه آن آب می باشد. از این ماده جهت تمیز کردن و لکه بری های مختلف از جمله منسوجات خانگی و در حالت های محدود لکه بری از روی لباس استفاده می شود.

آمونیاک خانگی یک تمیز کننده و لکه بر بسیار قوی و کارآمد می باشد. از این ماده به عنوان هیدروکسید آمونیوم نیز اسم برده می شود.  موارد مختلف دیکری همچون اسپری های تمیز کننده شیشه، تمیز کننده های سطوح، تمیز کننده های حمام و غیره نیز شامل این ماده موثر و لکه بر می باشند.

آمونیاک خانگی چیست؟