جلسه اول – الیاف نساجی

در دوره رایگان آموزش پارچه شناسی سعی بر آن خواهد بود در مورد موضوعات مختلفی از الیاف نساجی گرفته تا انواع پارچه صحبت شود. این دوره آموزشی به صورت لایو اینستاگرامی برگزار می شود.

الیاف نساجی

در جلسه اول لایوهای آموزشی پارچه شناسی به کلیاتی در مورد الیاف نساجی و تعاریف مربوط به آن اشاره می شود.

در این جلسه ابتدا در رابطه با انواع الیاف صحبت می شود. در ادامه طبقه بندی الیاف بر اساس طول بیان می شود. مزایا و معایب الیاف و نخ های طولید شده از انواع الیاف نساجی نیز در این جلسه به صورت کوتاه بررسی می شود.

جلسه دوم

جلسه دوم آموزش پارچه شناسی را می توانید از طریق لینک زیر پیگیری نمایید.

(مشاهده جلسه دوم)