الیاف پشم از نگاه کاربردی (بخش اول)

پشم چیست؟

پشم یکی از پرکاربرد ترین الیاف طبیعی در صنعت نساجی و پوشاک به حساب می آید. این لیف نساجی از گوسفند تهیه می شود. انواع دیگر این الیاف همچون کشمیر از بز، موهر از نژاد دیگری از بز، آنغوره از خرگوش  و کرک از شتر گرفته می شود.

پشم خام چیده شده از بدن گوسفند به پشم چرب(greasy wool) شناخته می شود. این نوع پشم حاوی سطح بالایی از لانولین، پوست مرده، آفت کش ها و باقیمانده های گیاهی است.

تاریخچه

گوسفندان وحشی مربوط به 9000 تا 11000 سال پیش دارای حجم بالاتری از پوشش مویی نسبت به گوسفندان اهلی شده فعلی بوده اند. انتخاب گوسفندان پشمی از 6000 سال پیش از میلاد آغاز شد. تجارت پشم در قرن 13 تبدیل به یک تجارت جدی و سرمایه ای و بع عنوان یک موتور اقتصادی برای چند کشور محدود گردید.

درجه بندی پشم

درجه بندی الیاف پشم از طریق انداره قطر لیف، تجعد، بازده رنگی، رنگ لیف، طول لیف و در نهایت میزان مقاومت آن صورت می گیرد. باید بدانید در میان موارد فوق قطر لیف بسیار در ارزش گذاری و قیمت پشم بسیار مهم تلقی می شود.

به عنوان مثال الیاف پشم مرینوس به طور نرمال طولی در حدود 3 تا 5 اینچ و سطح مقطع 12 ال 24 میکرون می باشد. این نوع الیاف با توجه به ظرافت آن با توجه به جدول زیر دسته بندی می شود.

الیاف پشم

در این دسته بندی الیافی آن دسته که ظریفتر از 25 میکرون است جهت تولید انواع لباس های ظریف به کار می رود. انواع ضخیمتر این الیاف جهت تولید انواع لباس های ضخیم تر،فرش و پتو استفاده می شود.