الیاف کاپوک

تا به حال اسم الیاف کاپوک را شنیده اید؟
کاپوک، الیاف از دسته الیاف کوتاه است است که بسیار شبیه به پنبه می‌باشند و البته درخشندگی آن شبیه به ابریشم است.
این الیاف سبک همچون پنبه از غوزه یک درخت از خانواده بومباکاسیا به دست می‌آیند.
شکننده بودن این الیاف باعث می‌شود که به سختی ریسندگی شوند، به همین دلیل کمتر آن را به نخ تبدیل می‌کنند و از خود الیاف جهت پر کردن بالشتک‌ها و تشک‌های خواب استفاده می‌شود و در مقیاس خیلی کم در تولید پوشاک کاربرد دارند.
مزیتی که کالای خواب پُر شده از این الیاف به نمونه های تولید شده از پَر دارند این است که همچون پَر حساسیت زا نیستند.
الیاف کاپوک - پارچه شناسی - مسعود طالاری