تاثیر تاب نخ بر مقاوت پارچه

تاب در نخ از جمله شاخص های مهم در کیفیت محصول نهایی شامل پارچه و پوشاک خواهد بود. به طور کلی میزان کم یا زیاد بودن تاب نخ می تواند باعث افزایش یا کاهش مقاوت پارچه گردد، از این رو دقت در میزان مناسب تاب مبحثی است که مهندسین نساجی سعی می کنند بالاترین دقت را نسبت به آن داشته باشند.

تاب نخ چیست؟

به آرایش مارپیچی الیاف در اطراف محور نخ را تاب می گویند. به طور کلی در جریان ریسندگی، از طریق پیچاندن، الیاف به هم متصل می شوند لذا محصول مقاوم تری تری تولید خواهد. تعداد تاب معمولاً به صورت تاب در اینچ(TPI) یا تاب در متر(TPM) بیان می شود.(برای مطالعه بیشتر اینجا مراجعه نمایید)

تاثیر تاب بر مقاوت

همانطور که در تصویر پایین می بینید، وقتی صحبت از پیچش نخ می شود، علم ریاضیات واقعا می تواند کمک رسان باشد. اگر میزان پیچش در نخ مناسب نباشد، می تواند بر روی فرایند چله کشی، نخ پارگی، گره خوردگی و مهاجرت بیش از حد(حرکت) در خط تولید تاثیرات ناخوشایندی داشته باشد. اگر گشتاور پیچش کنترل نشود، حتی ممکن است لازم باشد برای بعضی از مواد از تثبیت کننده گرما نیز استفاده گردد.

برای کمک به شما در کنترل و محاسبه پیچ و تاب، شکل زیر را ارائه شده است، که میزان پیچش مطلوب را نشان می دهد. همانطور که به شکل نگاه می کنید، تفاوت بین رشته های نخ فیلامنت و اسپان را در نظر بگیرید.

آن چه به وضوح در این نمودار مشخص می باشد این است که، اگر نخ های فیلامنت بیش از حد تابانده شوند، به سرعت قدرت خود را از دست خواهند داد. با این حال ، نخ های اسپان تا نقطه ای قوی تر خواهند گردید، اما مشخصا از یک حد بالا تر این میزان پیچش تاثیر کاملا منفی بر روی مقاوت محصول ایفا خواهد کرد.

تاب نخ