تراکم نخ در پارچه

شاخص های مختلفی در پارچه های تاری پودی وجود دارند که مطالعه‌ی هر یک می تواند اطلاعات دقیق و فنی از پارچه به ما ارائه دهند. یکی از این شاخص های فنی تراکم نخ است.

تراکم نخ(Thread count)

منظور از تراکم نخ در پارچه، مجموع تعداد نخ های تار و پود در یک اینچ مربع یا یک سانتیمتر مربع است.

مثلا زمانی که یک پارچه 108 تار در هر اینچ(تراکم تار) و 56 پود در هر اینچ(تراکم پود) داشته باشد؛ تراکم نخ آن 108+56=164 خواهد بود.

تاثیر تراکم نخ

تراکم نخ در پارچه به طور مستقیم بر کیفیت محصول نهایی تاثیر گذار خواهد بود. به طور کلی نخ های ضخیم تر فضای بیشتری را اشغال می کنند در حالی که نخ های ظریفتر فضای کمتری را می گیرند. از این رو پارچه ای که عدد تراکم نخ بزرگتری دارد، در حقیقت تعداد نخ های بیشتری دارند، از این رو اغلب نازک تر و نرم تر هستند.

تراکم نخ - پارچه شناسی - مسعود طالاری