ترموستات در لباس

در تعریف، ترموستات دستگاهی است که برای نگه داشتن دمای یک سامانه در یک محدوده مشخص استفاده می شود. اما ربط این دستگاه به پوشاک چیست!؟

شاخص ترموستاتیک

به طور خاص در الیاف طبیعی حیوانی شاخصی وجود دارد که به آن شاخص ترموستاتیک گفته می شود. این شاخص منحصر به فرد در پوشاک تولید شده از الیاف حیوانی همچون کرک شتر، موی بز، لاما و آلپاکا و همچنین پشم گوسفند دیده می شود.

برای درک بهتر این موضوع به کرک شتر اشاره خواهیم داشت. کرک شتر(پوشش مویی روی بدن شتر) دارای ویژگی ترموستاتیک است، به این ترتیب شتر را در کوه های مرتفع گرم نگه می دارد و هنگام پیاده روی در بیابان خنک می کند. این خصوصیت منحصر به فرد زمانی که از موی شتر لباس تولید می شود نیز همراه با الیاف خواهد ماند . به این ترتیب مردم بومی بیابان برای محافظت از خود در برابر گرمای شدید روز و سرمای شدید شب، لباس های موی شتر می پوشند.

پشم شتر - ترموستات - پارچه شناسی - مسعود طالاری

تصویر از: campaignforwool