تشخیص گردباف یکرو از دو رو

خیلی اوقات برای یک طراح یا تولید کننده مهم است که بداند پارچه گردبافی که در حال خریداری آن می باشد از کدام مدل است. پارچه های گردباف به طور معمول در دو نوع یکرو و دو رو می باشند.

هر کدام از این پارچه ها شاخص های خاص خود را دارا می باشند. مثلا تراکم و سفتی پارچه دو رو به مراتب بیشتر از نوع یک رو می باشد. استحکام نوع دو رو نیز از یکرو بیشتر است.

از این رو برای تشخیص این دو نوع پارچه دو روش ساده زیر وجود دارد:

  1. اگر با دقت به پشت و روی یک پارچه گردباف یکرو نگاه کنید خواهید یافت که ظاهری کاملا متفاوت دارند. اما پارچه های دو رو در فرم ساده پشت و روی پارچه ظاهری یکسان دارند.
  2. قسمت از پارچه را برش دهید و آن را همچون تصویر با دو دست خود در راستای افقی بکشید. اگر پس از رها سازی پارچه به فرم لول شده در آمد، گردباف یکرو و اگر تاب نخورد گردباف دو رو خواهد بود.

مورد دوم از یک جهت دیگر نیز اهمیت دارد. پارچه های گردباف دو رو به دلیل آنکه همزمان با برش لول نمی شوند لذا به راحتی می توان از انواع برش ها از جمله برش لیزری در تولیدی ها بهره گرفته شود.