تفاوت پشم و مو

پوشش مویی روی بدن حیوانات در یک دسته بندی کلی به دو نوع پشم و مو تقسیم بندی می شود. همانطور که در تصویر می بینید پشم مثل پوشش مویی گوسفند و مو مثل پوشش مویی شتر است.

شباهت پشم و مو

هر دو از دسته الیاف پروتئینی هستند.

هر دو از پوشش حیوانی تولید می شوند.

تفاوت پشم و مو

پشم اصولا کوتاه تر، ظریف تر، دارای تجعد(موج) و دارای خاصیت ارتجاع می باشد

در حالی که

مو اصولا بلند تر، کمی زبرتر، خاصیت ارتجاع کمتر و فلس کمتری روی سطح خود دارد.

تفاوت پشم و مو - پارچه شناسی - مسعود طالاری