تمییز کننده آنزیمی چیست؟

تمیز کننده آنزیمی به هر نوع محصول شوینده و لکه بری گفته می شود که از آنزیم ها برای از بین بردن لکه ها استفاده می کنند. آنزیم ها کاتالیزورهای بیولوژیکی ماکرومولکولی هستند که اثر بخشی شیمیایی را سرعت می بخشند.

در حالت کلی آنزیم های مختلف توانایی از بین بردن انواع لکه را دارا می باشند. آنزیم لیپاز بر روی چربی های و یا لکه های با پایه روغن عملکرد بالایی دارد، پروتئاز لکه های پروتئینی را از بین می برد و آمیلاز بر روی لکه های قندی و نشاسته ای موثر است.

تمیز کننده آنزیمی