تکمیل فراورده‌های نساجی و رنگرزی

تکمیل فراورده‌های نساجی و رنگرزی

عنوان کتاب:تکمیل فراورده‌های نساجی و رنگرزی

مولف: دکتر مرتضی سهی زاده ابیانه

انتشارات: نشر آرون

فهرست مطالب:

1. تاریخچه صنعت نساجی
2. الیاف پنبه ای (سلولزی)
3. الیاف حیوانی پشم و ابریشم
4. الیاف ساختگی(الیاف سینتتیک)
5. پلی استرها
6. فرآیند تولید الیاف و تاپس اکریلیک
7. چگونگی شناخت الیاف
8. روشهای تکمیل در صنعت نساجی
9. دستگاه های رنگرزی