جلسه هشتم – تکمیل پارچه جین 2

در دوره رایگان آموزش پارچه شناسی سعی بر آن خواهد بود در مورد موضوعات مختلفی از جمله تکمیل پارچه جین صحبت شود. این دوره آموزشی به صورت لایو اینستاگرامی برگزار می شود.

تکمیل پارچه جین

در جلسه هشتم لایوهای آموزشی پارچه شناسی بخشی از مطالب باقیمانده جلسه گذشته در رابطه با فرایند خشک(dry process) روی پارچه جین بود را مطرح کردیم و در ادامه همانطور که قول داده شده بود به فرایند خیس(wet process) روی این نوع پارچه پرداختیم.

لینک های کاربردی پارچه جین

  • در این مرجع می توانید به اطلاعات کاملتری در رابطه با آهار زنی دست پیدا کنید.لینک 1 ، لینک 2
  • آنزیم مورد مصرف جهت آنزیم شویی جین را می توانید اینجا بخوانید. لینک 3
  • در این فایل pdf اطلاعات کاملی در رابطه با نقش آنزیم سلولاز در آنزیم شویی پارچه های جین آورده شده است. لینک 4

جلسه نهم

جلسه نهم آموزش پارچه شناسی را می توانید از طریق لینک زیر پیگیری نمایید.

(مشاهده جلسه نهم)