جلسه هفتم – تکمیل پارچه جین 1

در دوره رایگان آموزش پارچه شناسی سعی بر آن خواهد بود در مورد موضوعات مختلفی از جمله تکمیل پارچه جین صحبت شود. این دوره آموزشی به صورت لایو اینستاگرامی برگزار می شود.

تکمیل پارچه جین

در جلسه هفتم لایوهای آموزشی پارچه شناسی در ادامه مبحث پارچه های جین در رابطه با انواع تکمیل های کاربردی از جمله آنزیم شویی در تولید لباس های جین و مخصوصا شلوار جین صحبت شد.

جلسه هشتم

جلسه هشتم آموزش پارچه شناسی را می توانید از طریق لینک زیر پیگیری نمایید.

(مشاهده جلسه هشتم)