ثبات رنگ لباس کودک

سمیت ناشی از الیاف، رنگزاها یا تکمیل های به کار گرفته شده در انواع محصولات نساجی از جمله موارد مهمی هستند که در کنترل کیفیت پوشاک و بخش استاندارد سازی محصولات این بخش همواره مورد نظر قرار می گیرد. سمیت به طور کل هر گونه خطری است که سلامت انسان را تهدید می نماید. بر این اساس قوانینی در این بخش با هدف کنترل مواد سمی وضع گردیده است.

نظر به این که در صنعت نساجی و پوشاک از مواد شیمیایی در رنگرزی استفاده می شود، این صنعت از طرف سازمان هایی مانند آژانس حفاظت از محیط زیست مورد توجه و بازرسی قرار می گیرد.

یکی از مواردی که سازمان های استاندارد در نقاط مختلف دنیا شدیدا مورد برسی قرار می دهند ثبات رنگزاهای استفاده شده در پارچه لباس های مختلف می باشد.از آنجا که برخی کودکان لباس های خود را داخل دهانشان می کنند و به اصطلاح می مکند، ثبات رنگزای به کار گرفته شده در پارچه بسیار اهمیت خواهد داشت.

منبع: کتاب آزمون های فیزیکی پارچه – انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر

ثبات رنگ لباس کودک
ثبات رنگ لباس کودک