جلسه ششم(پارچه جین – قسمت 1)

در سلسله لایوهای آموزشی پارچه شناسی سعی بر آن خواهد بود در مورد موضوعات مختلفی در زمینه نساجی و پوشاک گفتگو شود.

در جلسه ششم لایوهای آموزشی پارچه شناسی در رابطه با پارچه های جین و کاربرد آن در صنعت پوشاک صحبت شد. در این جلسه علاوه بر اطلاعات اولیه در رابطه با رنگرزی پارچه های جین، در رابطه با سنگشویی شلوار جین نیز مباحثی مطرح گردید.

Instagram has returned invalid data.