جلسه هشتم(پارچه جین – قسمت 3)

در سلسله لایوهای آموزشی پارچه شناسی سعی بر آن خواهد بود در مورد موضوعات مختلفی در زمینه نساجی و پوشاک گفتگو شود.

در جلسه هفتم لایوهای آموزشی پارچه شناسی بخشی از مطالب باقیمانده جلسه گذشته در رابطه با فرایند خشک(dry process) روی پارچه جین بود را مطرح کردیم و در ادامه همانطور که قول داده شده بود به فرایند خیس(wet process) روی این نوع پارچه پرداختیم.

  • در این مرجع می توانید به اطلاعات کاملتری در رابطه با آهار زنی دست پیدا کنید.لینک 1 ، لینک 2
  • آنزیم مورد مصرف جهت آنزیم شویی جین را می توانید اینجا بخوانید. لینک 3
  • در این فایل pdf اطلاعات کاملی در رابطه با نقش آنزیم سلولاز در آنزیم شویی پارچه های جین آورده شده است. لینک 4

 

Instagram has returned invalid data.