جلسه هفتم(پارچه جین – قسمت 2)

در سلسله لایوهای آموزشی پارچه شناسی سعی بر آن خواهد بود در مورد موضوعات مختلفی در زمینه نساجی و پوشاک گفتگو شود.

در جلسه هفتم لایوهای آموزشی پارچه شناسی در ادامه مبحث پارچه های جین در رابطه با انواع تکمیل های کاربردی از جمله آنزیم شویی در تولید لباس های جین و مخصوصا شلوار جین صحبت شد.

Instagram has returned invalid data.