جنس شورت گیاهی چیست؟

مطمئن هستم که شما هم نام شورت گیاهی یا شورت بامبو را شنیده‌اید و شاید حتی این نوع محصول را بازار پوشاک خرید کرده‌اید. موضع این است که آیا این لباس های زیر از جنس الیاف گیاهی هستند؟

بررسی شورت گیاهی

بر اساس بررسی لیبل مراقبتی ارائه شده داخل شورت مشخص شد که جنس اصلی پارچه آن از ترکیب نایلون و الاستان(کش) است. هیچکدام از الیاف نایلون و الاستان در دسته الیاف گیاهی جایی ندارند.
این در حالی است که بر روی یکی از لیبل های آویز این شورت به الیاف بامبو اشاره گردیده. روی این لیبل به درستی به الیاف بامبو و قسمتی از محصول که از این جنس است اشاره شده است.

الیاف بامبو ویسکوز

لازم به توضیح است که الیاف بامبو استفاده شده در این نوع شورت از نوع بازیافتی است. یعنی مستقیما از گیاه بامبو تولید نشده است بلکه ابتدا گیاه بامبو به شکل خمیر در آمده و در ادامه به الیاف تبدیل می‌شود.