حساسیت به پشم

افراد مختلف دارای درجات مختلفی از حساسیتهای پوستی می باشند. بنابراین حساسیت به لباس های مختلف و از جمله آن لباس های پشمی یک امر بسیار شخصی خواهد بود.
با این حال کیفیت پشم به طور قابل توجهی در لباس های مختلف متفاوت است. امروزه برخی لباس های پشمی از الیاف ضخیم تر و درشت تر در ساختار آن ها استفاده شده است از این رو این محصولات همزمان با کیفیت پایین تر، کمی حس زیری نیز با خود به همراه دارند.

این زبری در این دسته لباس ها به واسطه ی سطوحی بسیار ریزی هست که بر روی الیاف پشم وجود دارد که فلس نام دارد. فلس ها در الیاف ضخیم تر درشت تر هستند و هنگامی که روی پوست کشیده می شوند در برخی مواقع ایجاد تحریک می کنند.

از طرفی در برخی دیگر از لباس های پشمی از الیاف ظریف تر استفاده می‌شود که این فلس ها بسیار ظریف هستند و زیردست لباس حس لطیف تری خواهد داشت. در نتیجه لباس های تولید شده از این الیاف مشکلات کمتری با خود به همراه دارند.