خصوصیات الیاف نساجی(ابریشم)

کتاب خصوصیات الیاف نساجی(ابریشم)

عنوان کتاب: خصوصیات الیاف نساجی(ابریشم)

مولف: دکتر علی شمس ناتری

انتشارات: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر

فهرست مطالب:

 1. ابریشم و انواع آن
 2. پرورش کرم ابریشم
 3. ابرشم کشی از پیله
 4. نخ ابریشمی
 5. بافندگی
 6. صمغ گیری
 7. سفیدگری ابریشم
 8. وزن دهی ابریشم
 9. رنگرزی ابریشم
 10. چاپ ابریشم
 11. فرش ابریشمی