خصوصیات الیاف نساجی

کتاب خصوصیات الیاف نساجی

عنوان کتاب: خصوصیات الیاف نساجی

مولف: محسن حاجی شریفی و جواد ساسان نژاد

انتشارات: مرکز نشر دانشگاهی

فهرست مطالب:

  1. ساختمان و خواص عمومی الیاف
  2. سلولز
  3. الیاف سلولز طبیعی
  4. پشم
  5. الیاف ساخت انسان(رژنره-بازیافته)
  6. الیاف سنتتیک
  7. نخ های تکسچر

لینک خرید غیر حضوری کتاب: کلیک کنید