خطوط مورب پارچه

بافت سرژه یکی از محبوب ترین بافت پارچه پایه به حساب می آید. این پارچه دارای خطوطی است که به خط سرژ معروف می باشد. زاویه خط سرژ به مواردی همچون نمره نخ تار و پود و همچنین طرح بافت پارچه بستگی دارد. پارچه های با تراکم بافت بیشتر دارای خط سرژ با شیب تند تری می باشند.

پارچه سرژه چپ(Left hand twill) همچنین به سرژه S یا (S twill) شناخته می شود. به این معنی که راه پارچه(grain line) از بالا به سمت چپ و از پایین به سمت راست حرکت می کند. برند معتبر Lee و بسیاری دیگر از شرکت های دیگر از این فرم در پارچه های جین خود استفاده می کند. پارچه سرژه چپ زیر دست نرمتر داشته همچنین پس از شستشو نیز حس نرمی بیشتری را منتقل می کند. سرژه چپ همچنین می تواند بر روی یک سری تغییرات رنگی در راستای طولی پارچه تاکید رنگی داشته باشد. این نوع بافت معمولا از نخ های با تاب Z تولید می شود.

پارچه سرژه راست(Right hand twill) همچنین به سرژه Z یا (Z twill) شناخته می شود. این نوع پارچه توسط کمپانی معتبر لیوایز استفاده می شود و امروزه به عنوان مرسوم ترین سبک بافت برای تولید پارچه جین است. در سرژه راست راه پارچه(grain line) از بالا به سمت راست و از پایین به سمت چپ حرکت می کند. پارچه سرژه راست سطحی صاف تر نسبت به نوع دیگر دارد. از این رو برای تولید پارچه جین مناسبتر است. برای تولید این پارچه از نخ با تاب S استفاده می شود.

پارچه سرژه شکسته(Broken twill) برای اولین بار توسط کمپانی معتبر رانگلر(Wrangler) و در سال 1964 در جهت مقابله با تاثیر تاب استفاده شد. پیچ افتادن پارچه سرژه چپ و سرژه راست مخصوصا پس از شستشو مشکلی بود که با این روش بافت سعی در رفع آن شدند. شاید شما هم دیده باشید که در قسمت زانو در جلو یا پشت زانو(از سمت بیرونی شلوار)، پارچه شلوار به جلو یا عقب متمایل شده است! سرژه شکسته جلوی این مشکل را می گیرد. این نوع بافت با راه های زیگ زاگی و نداشتن تمایل به چپ و به راست به طور مشخص این مشکل را رفع می کند.

پارچه جین