دورس خار خورده و نخورده

پارچه دورس یکی از شناخته شده ترین پارچه های کاربردی در تولید انواع پوشاک می باشد. به این پارچه با توجه به تنوع کاربردی که دارد پارچه همه کاره نیز گفته می شود.

پارچه دورس دارای شاخص های منحصر به فردی می باشد که در چندین مطلب به صورت تفکیک شده سعی می کنم به آن ها بپردازم.

در این مطلب کوتاه اصطلاحات مهمی در رابطه با پارچه دورس به سه زبان فارسی، انگلیسی و ترکی بررسی شده است.

اصطلاحات فنی پارچه دورس

نام فارسی: دورس دو نخ

نام انگلیسی: two thread fleece

نام ترکی: İki İplik Kumaş

——————————————————————

نام فارسی: دورس سه نخ

نام انگلیسی: three thread fleece

نام ترکی: Üç iplik Kumaş

——————————————————————

نام فارسی: دورس خار خورده

نام انگلیسی:  Raised fleece ، brushed fleece

نام ترکی: şardonsuz Kumaş

——————————————————————

نام فارسی: دورس خار نخورده

نام انگلیسی:  non-raised fleece، unbrushed fleece Fabric

نام ترکی: Şardonlu Kumaş

پارچه دورس دو نخ- دورس سه نخ - دورس خار خور خورده - پارچه شناسی - مسعود طالاری.jpg