روش شستشوی چرم

لباس هاس مختلف به روش های متفاوت می بایست شستشو شوند. در این میان برخی از جنس لباس ها همچون انواع چرم نیاز به مراقبت بیشتری جهت شستشو می باشند.

شستشوی چرم

با توجه به آسیب های جدی که آب می تواند به ساختار چرم وارد نباید، از این رو شستشو چرم به روش معمول و با استفاده از آب و مواد شوینده مرسوم همچون انواع شوینده پودری و مایع امکان پذیر نخواهد بود. همانطور که در تصویر هم مشاهده می گردد روی علامت دستوری شستشو به روش نرمال ضربدر کشیده شده است. این به این معنا است که مصرف کننده نمی تواند از آب جهت شستشوی لباس چرم خود استفاده نماید.

راهکار چیست؟

برای شستشوی چرم بهترین راهکار استفاده از روش خشکشویی می باشد. بنابراین اگر کاپشن یا هر نوع لباس چرمی دارید که برای شما ارزشمند است با صرف هزینه ای منطقی می توانید ضمن شستشو، کیفیت آن را نیز تضمین نمایید.

روش شستشوی چرم