رگه های سفید روی جین بعد از شستشو

شستشو اکثر لباس ها و مخصوصا شلوار های جین از طریق ماشین لباسشویی انجام می شود. تردیدی نیست که شستشوی لباس های با پارچه های پر تراکم مثل شلوار جین با دست کار بسیار مشکلی می باشد. در عین حال شستشو با ماشين لباسشويي تميزی بيشتری را نیز برای شلوارهاي جين ما به همراه می آورد.

اما نکته مهم و حائز اهمیت در رابطه با همین تراکم بالای پارچه های شلوار جین است. تراكم بافت بالاي پارچه‌های شلوار جين از یک سو و حالت مچاله‌ای كه برای این لباس در هنگام شستشو در سیلندر ماشين لباسشويي به وجود می آید از سوی دیگر، باعث برخی آسیب ها می شود. از جمله این آسیب و مشکلات حالت رگه رگه شدن بر روی سطح شلوار جین است.

علت مشکل

این رگه رگه شدن بر روی سطح پارچه شلوار های جین به دلیل سايش مداومي است كه در جریان فرایند شستشو، بین پارچه شلوار های جین با لباس های دیگر و یا سطح سیلندر ماشین لباسشویی به وجود می آید. این سایش در نهایت باعث از بين رفتن رنگ در نقاط سائيدگي و ایجاد موج های سفید روی پارچه می شود.

این مشکل در یک حالت تشدید هم می گردد. همه ما واقف هستیم که شستشو لباس در ماشین لباس شویی تحت یک برنامه ریزی مشخص صورت گرفته و دقیقا روی یک زمان خاص به اتمام می رسد. با اتمام کار ماشین لباس شویی می بایست لباس ها سریعا از محفظه خارج شوند. تاخیر در خروج لباس ها و مخصوصا لباس های تهیه شده از پارچه های با تراکم بالا، مخصوصا جین، میزان رگه رگه شدن در سطح پارچه را چند برابر می کند. این رگه ها در حقیقت همان خطوط جمع شدگی است که در حالت پشت رو هم اتفاق می افتد. چرا که خطوط شکست در حالت مچاله بودن لباس با گذشتن زمان زیاد باعث تثبیت بر روی سطح لباس خواهد شد.

راهکارهای کاهش مشکل

  1. شلوار های جین می بایست پیش از شستشو پشت و رو شوند.
  2. با اتمام کار شستشو در ماشین لباسشویی، بلافاصله لباس ها می بایست جهت خشک شدن در فضای آزاد خارج گردند.
  3. از دور بسیار بالا جهت آبگیری و خشک کردن لباس های جین نباید استفاده شود.
  4. هنگام خشک پهن کردن جهت خشک شدن شلوار های جین حتما سطح پارچه می بایست به طور کامل صاف و بدون چروک شود.

رگه رگه دن در شلوار جین بعد از شستشو