ریش ریش شدن

دنیای پارچه ها مجموعه ای از اصطلاحات فنی مختلف است . یکی از این اصطلاحات ریش ریش شدن پارچه می باشد.

ریش ریش شدن

باز شدن نخ ها در امتداد لبه پارچه ها ریش شدن گفته می شود.

در این فرایند نخ ممکن است کاملا از بافت پارچه جدا شده باشد یا به صورت شل شده در انتهای برش خورده در آمده باشد.

اصطلاح انگلیسی

سه اصطلاح زیر در مطالب مختلف مربوط به پارچه برای اشاره به ریش شدن پارچه استفاده می شود.

Ravel  –  unravel – fraying