سبیل شلوار جین

تا به حال به خطوط سفید رنگ اطراف جیب در قسمت ران شلوار جین دقت کرده اید؟ این خطوط داستان جالبی دارد…

این خطوط سفید رنگ بسیار شبیه به سبیل است از این رو به آن سبیل یا در اصطلاح انگلیسی ویسکر(Whisker) گفته می شود. سبیل ها می تواند به صورت دو بعدی یعنی فقط خطوط و یا سه بعدی یعنی حالت بر آمده و خطوط باشند.

جالب است بدانید اگر رنگ شلوار جین خام باشد(آنزیم شویی یا سنگ شویی نشده باشد)، این خطوط به مرور زمان و در جریان استفاده روی شلوار ظاهر خواهد شد.

 در دقیقه این جلسه آموزشی آنلاین در رابطه با پارچه شلوار جین در این رابطه توضیح داده شده است.