لباس را آویزان خشک کنید

لیبل مراقبتی لباس

 

لباس را آویزان خشک کنید

علامت‌های مختلف در لیبل‌های مراقبتی لباس هر کدام معنا و مفهوم خاص خود را دارند. اما معنای این تصویر چیست!؟
خشک کردن لباس در دو حالت امکان پذیر است:
1. توسط خشک کن ماشین لباسشویی
2. در هوای آزاد و روی بند یا انواع جارختی
به طور کلی مربعی که داخل آن دایره نباشد، مربوط به خشک کردن لباس در هوای آزاد است. خشک کردن لباس بنا به نوع، جنس و ساختار رنگی آن می تواند متفاوت باشد.
در حالتی که یک نیم دایره بزرگ در قسمت بالایی مربع دیده شود(شبیه به پاکت نامه) بیانگر آن است که لباس به صورت صاف و در حالت آویزان شده در هوای آزاد خشک شود.

بازگشت به صفحه اصلی

اینستاگرام من

No images found.