لطفا توجه…!(لیبل لباس)

بسیاری از ما زمانی که یک لباس را می‌خریم به جای توجه به نکات و دستور‌العمل های احتمالی موجود روی لیبل های آویز، آن را از لباس جدا می کنیم و دور می اندازیم.
اما خواهش من از شما توجه به این نکات مهم در مورد لیبل لباس است.
در این موردِ به خصوص نکاتی مطرح شده که به واقع با ندانستن آن ممکن است آسیب جدی به لباس اصلی و به لباس های دیگر در جریان شستشو و استفاده وارد شود. در مقابل دانستن آن کمک خواهد کرد که استفاده بهتری از محصول داشته باشیم.
در بخش اول این لیبل به صورت شفاف و ساده گفته شده است که این لباس با توجه به نوع خاصی که رنگرزی شده، رنگ پس خواهد داد.
در بخش دوم این لیبل به این نکته اشاره شده که در مرتبه اول و دوم شستشوی این لباس، باید آن را به صورت پشت و رو و جدا از دیگر لباس ها شست تا از آسیب احتمالی به لباس های دیگر جلوگیری شود.
در بخش سوم گفته شده که در دفعات بعدی شستشو، می‌بایست همچنان این فرایند روی لباس پشت و رو شده انجام گیرد تا رنگ آن بیش از حد و غیر معقول کم نشود.
در ادامه گفته شده است که این لباس را در زیر نور مستقیم خورشید خشک نکنید و البته به این نکته نیز اشاره شده که در صورتی که لباس پس از شستشو همچنان نم دار است آن را در کمد لباس قرار ندهید!
در بخش بعدی به این نکته اشاره شده: در صورتی که روی این لباس لکه ای ایجاد شد از مالش مداوم و سخت روی پارچه برای از بین بردن لکه خودداری شود، چرا که این اتفاق به رنگ لباس نیز آسیب خواهد رساند.
در پایان گفته شده است که در جریان استفاده نیز ممکن است این لباس به لباس های دیگر رنگ پس دهد!
شاید الان با من هم نظر باشید که به چه میزان توجه کردن یا نکردن به این لیبل می تواند در نوع تصمیم ما بابت خریدن یا نخریدن آن و همچنین نوع استفاده و تعامل ما با این لباس تاثیر گذار باشد.