لکه بری از لباس

لکه ها بخشی از مشکلات روزمره ما هستند. برای مواجهه با لکه ها چند راهکار پیش روی هر یک ماخواهد بود.

  • می توانیم به واسطه لکه ای که روی لباس مان افتاده است ناراحت شویم و آن لباس را برای همیشه کنار بگذاریم.
  • می توانیم نسبت به آن کاملا بی توجه باشیم.
  • می‌توانیم با کسب آگاهی از منابع مطلع بهترین اقدام را برای برطرف کردن آن صورت دهیم.

حق انتخاب با ماست که کدام یک را انتخاب کنیم. تردیدی نیست با دیدن این سه راهکار، هر یک از ما بی درنگ با خود می گویم که روش انتخابی من سومین حالت است.

اما، آیا انتخاب راهکار سوم تضمینی بر رفع کامل لکه لباس ما خواهد بود؟ این سوال در دو  بخش قابل پاسخ است:

  1. اول اینکه باید بهترین روش ها از معتمدترین منابع را برای لکه بری انتخاب کنیم.
  2. دوم اینکه که نباید زمان را از دست داد و باید سریعا اقدام نماییم

لکه بری از روی لباس