لکه بری جوهر خودکار

لکه بری جوهر خودکار

قدرت خودکار از شمشیر بیشتر است، همچنان که لکه خودکار سخت ترین لکه ها است.

همه ما به طور معمول چندین بار با مشکل لکه جوهر خودکار روی لباس هایمان مواجه شده ایم. متاسفانه خیلی اوقات نیز مجبور به رها کردن آن ها به واسطه از بین نرفتن لکه بودیم. لکه جوهر خودکار در دو نوع پایه روغنی و پایه آبی وجود دارد. وجود دو نوع فرم باعث می شود، سختی کار کمی بیشتر شود، چرا که فرایند متفاوتی جهت لکه بری می طلبد.

اگر قصد دارید لکه جوهر خودکار را از روی لباس هاس خود لکه بری نمایید، ضمن آن که می بایست سریع اقدام کنید، به حلال هایی خوبی همچون الکل، اسپری مو یا ضد عفونی کننده دست نیازمند خواهید بود. اما استفاده از این حلال ها فقط مرحله اول کار بوده و می بایست مرحل زیر را نیز به طور کامل انجام دهید.

فرایند لکه بری

لکه جوهر
لکه بری

بخش اول

حلالی که در اختیار دارید(الکل) را به شکل حرف Q انگلیسی به آرامی روی لکه مالش دهید. سپس به مدت ۱ تا ۳ دقیقه لکه را رها کنید. در این مرحله از یک دستمال کاغذی حوله ای جهت جذب لکه از روی پارچه لباس استفاده نمایید.

لکه بری

بخش دوم

یک حوله یا دستمال سفید تمییز را روی لکه قرار دهید و از سمت پشت پارچه روی آن آب بریزید. به این ترتیب باقیمانده لکه نیز به حوله انتقال خواهد یافت. در نهایت لباس یا پارچه خود را به طور کامل و با استفاده از شوینده های با عملکرد بالا(پودر شوینده) مورد شستشو قرار دهید.

لکه بری جوهر خودکار

اگر لکه از بین نرفت:

اگر لکه جوهر خودکار از بین نرفت می بایست مراحل بالا را مجدد انجام دهید.