لکه بری سس کچاپ

از مرسوم ترین لکه ها می‌توان به لکه سس کچاپ روی لباس اشاره داشت. لکه سس  کچاپ از دسته لکه هایی است که به خاطر داشتن پایه رنگی و روغن، خیلی سریع می تواند روی لباس های ما تثبیت شود.

لکه بری سس کچاپ

  1. سریع اقدام کنید
  2. باقیمانده سس را با یک چاقو یا هر جسم دیگه از سطح لباس جدا کنید
  3. پاز پشت پارچه شوینده مایع اضافه کنید و به لکه ضربه وارکنید
  4. با آب ولرم قسمت لکه را از پشت مالش دهید
  5. در نهایت پس از لکه بری به روش همیشگی لباستان را کامل شستشو نمایید. 

لکه بری سس کچاپ