لکه بری لکه آب

شاید عنوان این مطلب بسیار ساده باشد و برای بسیاری این تصور ایجاد شود، لکه بری لکه آب!؟ مگر ما لکه آب هم داریم!؟

لکه بری لکه آب

پاسخ به سوال بالا ساده است، بله. لکه آب روی لباس یکی از معمول ترین لکه هایی است که برای ما طی روز ممکن است رخ دهد. این لکه ها به واسطه آب ایجاد نمی شوند، بلکه به واسطه موادی می باشد که در ساختار آب به صورت محلول وجود دارند و به آن سختی آب گفته می شود. در این لایو آموزشی که در اینستاگرام من برگزار گردید در رابطه با از بین بردن لکه آب به صورت مفصل صحبت شده است.