لیبل مراقبتی لباس

در سال 1971 كميته ايالتي تجارت در آمريكا قانون لیبل مراقبتی لباس(برچسب‌های مراقبتی لباس) را در جهت كمک رسانی به مصرف‌كنندگان پوشاک در جهت استفاده بهتر از لباس‌هايشان تصويت نمود. اين قوانين توليدكنندگان و واردكنندگان را وادار به درج اينگونه برچسب‌ها می نمود.

لیبل مراقبتی لباس

بسیاری از کشورها، تشکیلات مختص به خود را در ارائه این استاندارد ها دارا می‌باشند. اما توامی این قوانین در جهت افزایش رضایت مندی مشتری در جریان استفاده از محصول خریداری شده می باشد.

اطلاعات اجباری

طبق قوانين  FTC توليدكنندگان و واردكنندگان پوشاک و پارچه ملزم هستند تا اطلاعاتی مثل جنس منسوج توليدی و روش صحيح مراقبت، كشور توليد كننده و … را در لیبل مراقبتی لباس ذكر كنند.

اطلاعات اختياری

در برچسب مراقبتی ممكن است براي آگاه كردن بيشتر مصرف‌كنندگان يا انجام تبليغات اطلاعاتی همچون اندازه منسوج، نام تجاری منسوج و … ذكر شود.

این بخش از اطلاعات می تواند بر اساس صلاحدید تولید کننده محصول اطلاعات مختلفی را در بر داشته باشد و بر خلاف قوانین اجباری بر روی برچسب مراقبتی لباس به حالت های مختلفی در نظر گرفته شوند.

لیبل مراقبتی لباس