مخلوط الیاف در پارچه

مخلوط الیاف یا ترکیب جنس دو مفهوم جدا از هم می باشند که در صنعت نساجی و پوشاک کاربرد دارند. به طور کلی الیاف مختلف این قابلیت را دارند که با یکدیگر ترکیب شده و محصول جدیدی را تولید نمایند، ضمن آنکه نخ های مختلف از جنس الیاف متفاوت نیز قابلیت تولید پارچه با ترکیب های متنوع را خواهند داشت.

مخلوط الیاف

پارچه های تولید شده با مخلوط الیاف، از نخ ‌هایی تولید شده اند که از ترکیب دو یا چند نوع جنس لیف مختلف پیش از تولید نخ با یکدیگر ترکیب شده اند.

ترکیب جنس

پارچه های تولید شده از ترکیب جنس های مختلف می‌توانند به این صورت باشند که نخ تار یا نخ پود از جنس های متنوع انتخاب شوند.

انواع ترکیب جنس ها در صنایع نساجی و پوشاک باعث گردیده مهندسین نساجی قادر به تولید محصولاتی شوند که دارای شاخص های متنوع کاربردی و کیفیتی باشند.