مدیریت و تکنولوژی تولید پوشاک

مدیریت و تکنولوژی تولید پوشاک

عنوان کتاب: مدیریت و تکنولوژی تولید پوشاک

مولف: هادی خیر‌آبادی، هادی دبیریان

انتشارات: جهاد دانشگاهی

فهرست مطالب:

 1. ساختار کارخانجات پوشاک
 2. تولیدات صنعت پوشاک
 3. انواع محصول و سازماندهی کارخانجات پوشاک
 4. اصول مدیریت
 5. واحد طراحی
 6. واحد بازرگانی
 7. واحد مالی
 8. واحد خرید
 9. واحد تولید
 10. واحد عملیات
 11. سالن برش
 12. تکنولوژی لایی چسب زنی
 13. تکنولوژی دوخت
 14. تکنولوژی پرس
 15. تکنولوژی تولید
 16. انبارداری کالای تکمیل شده
 17. مهندسی تولید
 18. اصول کنترل کیفیت

لینک خرید غیر حضوری کتاب: کلیک کنید