نخ فانتزی مارل

نخ مارل نوعی نخ فانتزی رنگی به حساب می آید. کلمه مارل(Marl) در لغت به معنی دو لا بستن می باشد. این نخ نیز از تاباندن دو رشته نخ با دو رنگ و حتی شکل مختلف تولید می شود. تابانده شدن دو رشته رنگی مختلف باعث ایجاد یک ظاهر دو رنگی می گردد. در ادامه پارچه تولید شده از این نوع نخ نیز یک اثر دو رنگی خواهد داشت و به آن پارچه مارل(Marl Fabric) گفته می شود.

نخ فانتزی مارل - پارچه شناسی - مسعود طالاری