جلسه سوم – شاخص‌های نخ

در دوره رایگان آموزش پارچه شناسی سعی بر آن خواهد بود در مورد موضوعات مختلفی از انواع الیاف در پوشاک و تاثیر هر یک بر کیفیت محصول نهایی صحبت شود. این دوره آموزشی به صورت لایو اینستاگرامی برگزار می شود.

شاخص های نخ

در جلسه سوم لایوهای آموزشی پارچه شناسی در رابطه با مبحث ریسندگی نخ و انواع نخ شامل نخ های مرسوم و نخ های فانتزی صحبت شد. در این جلسه همچنین به نمره نخ و انواع آن نیز اشاره گردید.

جلسه چهارم

جلسه چهارم آموزش پارچه شناسی را می توانید از طریق لینک زیر پیگیری نمایید.

(مشاهده جلسه چهارم)