نظم یافتگی و استحکام لباس

یکی از مواردی که باعث افزایش استحکام و مقاومت یک لباس می‌شود، کیفیت پارچه آن است. تردیدی نیست که کیفیت پارچه خود متاثر از شاخص دیگری به نام نخ می باشد. این نخ خود از واحد کوچکتری به نام الیاف تشکیل شده است. بنابراین الیاف در ساختار نخ می تواند تاثیر مستقیم و بسزایی بر روی کیفیت و استحکام لباس ما داشته باشد.

نظم یافتگی الیاف

به طور کلی طرز قرار گرفتن الیاف در نخ یا به نوعی آرایش یافتگی آن ها می تواند در استحکام محصول نهایی بسیار حائز اهمیت باشد. به این صورت که هر چه الیاف به صورت منظم تر و با زاویه کمتر نسبت به محور نخ در کنار یکدیگر قرار گرفته باشند و تابیده شده باشند، می‌تواند بر استحکام و مقاومت محصول نهایی تاثیر چشم‌گیری داشته باشد. به طور کلی پارچه هایی که از نخ های با کیفیت پایین به جهت نظم یافتگی تولید شده باشند میزان کیفیت پایین تری خواهند داشت. به یاد داشته باشید این موضوع در رابطه با نخ های تولید شده از الیاف فیلامنتی و بلند تاثیر کمتری خواهد داشت.

در پایان خاطر نشان می شود یکی از ساده ترین راه ها برای درک بهتر این موضوع توجه به میزان پرز موجود بر روی سطح پارچه است. هرچه میزان این پرز کمتر باشد، نشان دهنده نظم یافتگی بیشتر الیاف در ساختار نخ خواهد بود. توجه داشته باشید که وجود پرز در برخی پارچه ها یک ضرورت است و بر مبنای نیاز به آن شکل تولید می شوند، بنابراین پرزدار بودن یک پارچه یا لباس لزوما دلیل بر بد بودن آن نیز نخواهد بود.

نظم یافتگی در الیاف و استحکام لباس