نقش پارچه شناسی در طراحی لباس

بخشی از رسالت آموزشی که من همواره در ذهن دارم معرفی مبحث پارچه شناسی به علاقه مندان به رشته طراحی لباس و پارچه در درجه اول و به تولید کنندگان پوشاک در درجه دوم بوده است. اینکه طراحان و علاقه مندان در درجه اول معرفی شدند، بنیان صحیحی است که می توانند از ابتدای مسیر در خود به وجود آورند. آگاهی و اطلاعات خوب طراحان لباس در زمینه پارچه و الیاف، این افراد را برای حضور در دنیای بزرگتری به عنوان بخش تولید محیاتر خواهد ساخت.

از این رو همواره در تعامل با اساتیدی هستم که این دغدغه را به عنوان پایه ذهن خود و هنرجویانشان می دانند. یکی از این اتفاقات خوب، در دوره طراحی لباس شب و عروس و با حضور استاد بابک امینی مدرس محترم این دوره در انجمن طراحان لباس و پارچه ایران اتفاق افتاد. من در فرصت اندکی که در اختیارم بود، سعی داشتم مطالبی را به صورت تیتر وار برای دوستان معرفی و ارائه دهم که خوشبختانه مورد استقبال عزیزان نیز واقع گردید.