همکاری با زیلان

گروه تولید زیلان

یکی از اتفاقات جذاب برای من، همکاری با مجموعه های تولیدی پوشاک بوده و هست. در این بین همکاری با مجموعه تولیدی زیلان تجربه ای ارزشمند در بهار و تابستان 1401 بود.
من چند هفته میهمان عزیزان در کارخانه زیلان بودم. در طی مدتی که با مدیران و منتخبین این مجموعه ارتباط داشتم، به خوبی میل به پیشرفت و تغییر ملموس بود. از این رو برای این مجموعه پویا و جوان از صمیم قلب آرزو می‌کنم در جریان تولید محصولاتشان در ایام پیش رو همواره درخشان باشند.