وزن پارچه تیشرت

وزن پارچه، مناسب برای تولید تیشرت چقدر است؟
در این ویدئو کوتاه سعی کردم که با چند جمله کوتاه به این سوال پاسخ دهم که وزن مناسب پارچه تیشرت چقدر است.
لازم به توضیح است که این محدوده عددی می تواند برا اساس نیاز، منعطف باشد و یک قانون نیست. ضمنا سبکی و سنگینی پارچه گاها باعث افزایش یا کاهش کیفیت و قیمت نخواهد شد.