ویسکوز پایدار

این روزها زیاد کلمه پایدار یا پایداری را در مطالب مختلف مربوط به پوشاک می‌خوانیم و در محافل مختلف می‌شنویم.
در این فیلم کوتاه یک شومیز زنانه از جنس ویسکوز(ویسکوز پایدار) متعلق به برند منگو بررسی شده است.