جلسه ششم – پارچه جین

در دوره رایگان آموزش پارچه شناسی سعی بر آن خواهد بود در مورد موضوعات مختلفی از جمله پارچه جین صحبت شود. این دوره آموزشی به صورت لایو اینستاگرامی برگزار می شود.

پارچه جین

در جلسه ششم لایوهای آموزشی پارچه شناسی در رابطه با پارچه های جین و کاربرد آن در صنعت پوشاک صحبت شد. در این جلسه علاوه بر اطلاعات اولیه در رابطه با رنگرزی پارچه های جین، در رابطه با سنگشویی شلوار جین نیز مباحثی مطرح گردید.

جلسه هفتم

جلسه هفتم آموزش پارچه شناسی را می توانید از طریق لینک زیر پیگیری نمایید.

(مشاهده جلسه هفتم)