پارچه خز ترک دار

طی مدت اخیر چندین بار به دلایل مختلف با این پارچه مواجه شدم. معمولا مواجه شدن چندین باره با یک نوع پارچه خبر از اقبال فروش در دنیای مد را با خودش به همراه دارد. این پارچه همانطورکه اشاره شد پارچه خز ترک دار نام دارد. پارچه‌ای پرز دار با خطوط شکسته روی سطح آن که در جریان تکمیل روی پارچه ایجاد می‌شوند. پرز‌های سطحی پارچه های خز ترک دار می‌توانند در اندازه‌های مختلف باشند. این پارچه عموما از جنس پلی‌استر تولید می‌شود و مناسب تولید انواع تکپوش، پلیور، سوییشرت، کت و پالتو خواهد بود.

پارچه خز ترک دار - پارچه شناسی پارچه خز ترک دار - پارچه شناسی پارچه خز ترک دار - پارچه شناسی