پارچه دورس گلکسی

یکی از انواع پارچه های پرطرفدار و پر فروش در بازار پوشاک ایران پارچه دورس است. در این میان پارچه دورس گلکسی بسیار محبوب است.

پارچه دورس گلکسی پشت کج راه  با توجه به اسمش دارای یک سری خطوط کج در سمت پشت پارچه است. این خطوط دقیقا نقطه تمایز این نوع پارچه با انواع پارچه های دورس خار خورده می باشد.

پارچه دورس
پارچه دورس گلکسی