پارچه دو وَر کِش

پارچه های کشی یا کشسان یکی از محبوب ترین پارچه ها در صنعت پوشاک به حساب می آیند. این پارچه ها دارای میزان متفاوتی از ارتجاع هستند که می تواند وابسته به میزان الیاف کشسان(الیاف الاستان یا همان لاکرا) و نوع بافت متفاوت باشد.

در پارچه های تاری پودی الیاف لاکرا عمدتا در یک سمت پارچه استفاده می شود(معمولا پود پارچه) از این جهت این پارچه ها دارای کشش یک طرفه(یعنی دارای کشش از جهت پارچه) می باشند.

اما در صورتی که الیاف کشسان در تار و پود به طور همزمان استفاده شود، پارچه در دو جهت طولی و عرضی کشسان خواهد بود. از این رو دارای کشش دو طرفه(کشش چهار وجهی) می باشد.

در بازار پارچه ایران به پارچه ای که از یک سمت کشسان باشد در اصطلاح یک ور کش، و به پارچه ای که از دو جهت ارتجاع داشته یاشد دو ور کش گفته می شود.

یادمان باشد که پارچه های گردباف در صورتی که دارای الیاف لاکرا باشند، دو ور کش خواهند بود.

پارچه دو ور کش - پارچه شناسی - مسعود طالاری