پارچه وافل میکروفایبر

یکی از پارچه های پرکاربرد در دو دهه اخیر پارچه های میکروفایبر هستند. این پارچه های به دلیل خاصیت خوبی که در جذب رطوبت و آلودگی دارند در تولید پارچه های تمیز کننده بسیار کاربردی می باشند.

waffle weave microfibre

در این بین پارچه میکروفایبر با بافت وافل به واسطه الگوی پنجره ای و برجسته ای که دارند جایگاه ویژه ای در پارچه های تمیز کننده خواهند داشت. این نوع پارچه برای تمیز کردن انواع سطح انواع ظروف و شیشه بسیار کاربردی هستند.(از اینجا می توانید خریداری کنید)

این الگوی بافت پارچه، سطح تماس خودش را کاهش می دهد و باعث فراهم کردن افزایش سرخوردگی و کاهش اصطکاک می گردد. از طرفی وجود الیاف میکروفایبر باعث افزایش میزان جذب رطوبت و چرک از روی سطوح خواهد شد.

پارچه وافل میکروفایبر