پشت و رو کنید!

لیبل های مراقبتی لباس دارای بخشی است که در آن از 5 نوع تصویر(علامت) استاندارد استفاده می شود. این تصاویر کوچک هر یک بیانگر یک دستور خاص هستند که مصرف کننده می بایست مبتنی بر آن برای شستشو و نگهداری لباس هایش عمل کند. در این میان برخی دستورالعمل ها دارای تصویر یا شمایل خاصی نیستند و تنها با جملات کوتاه امکان انتقال مفاهیم در آن ها وجود دارد. لذا می بایست به صورت جملات کوتاه در لیبل نوشته شوند تا مصرف کننده متوجه آن مورد خاص گردد.

یکی از مواردی که تصویری برای آن وجود ندارد، شستشوی لباس به صورت پشت و رو می باشد. تولید کنندگان پوشاک معمولا در لیبل های مراقبتی این مورد را با این جمله کوتاه بیان می کنند:

“پشت و رو شسته شود”

در جریان جستجو در اینترنت شاهد آن بودم که یکی از شرکت های تولید کننده پوشاک دست به کار جالبی زده است و برای این جمله، تصویر سازی ساده ای انجام داده است(تصویر پست). از آنجا که تصویر همواره گویا تر از نوشته است، این اقدام بدون تردید با هدف جلب توجه مخاطب به این دستور العمل مهم شستشویی می تواند باشد.

پشت و رو شسته شود