پنبه آفریقایی…!؟

پنبه تولید شده در آفریقا(Cotton made in Africa) یا پنبه آفریقایی نام طرحی است که توسط بنیاد تجاری(AbTF) مدیریت می شود. در این طرح به کشاورزان آفریقایی که در ابعاد کوچک پنبه کشت می کنند کمک می کند تا شرایط زندگی بهتری داشته باشند.

پنبه آفریقایی

کشاورزان برای آنکه بتوانند زیر پوشش این طرح قرار بگیرند می بایست حداقل نکات زیست محیطی و اجتماعی را رعایت کنند. نکته قابل توجه دیگر این است که کشاورزان CmiA منحصراً کشاورزی دیم انجام می دهند. این بدان معنی است که آنها از هیچ آبیاری مصنوعی استفاده نمی کنند.

کشاورزان همچنین برای بهبود شیوه های کشاورزی، به ویژه حفاظت از خاک و آب، آموزش می بینند. استفاده از انواع کمپوست و کود تحت نظارت و با آموزش های لازم استفاده می شوند.

آلمانی ها به دلیل آگاهی از این طرح بزرگترین مصرف کنندگان محصولات تولید شده زیر نظر این طرح هستند.

پنبه آفریقایی